Пайдаланушы келісімі

Бұл пайдаланушы келісімі сіз - Клиент, Жарнама беруші және CPA желісі арасында жасалады.

Тұтынушы - жарнамалық әдістермен тартылған СРА желісінің қызметі арқылы жарнама беруші ұсынатын тауарларға және / немесе қызметтерге ұсыныстарды сатып алуға / иеліктен шығаруға, тек жеке, отбасылық, үй және басқа да тауарларға тапсырыс беруге немесе сатып алуға немесе тапсырыс беруге ниет білдірген тұлға. кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес қажеттіліктер.

Жарнама беруші - белгілі бір өнімді және / немесе қызметті иеліктен шығару мақсатында CPA желісіне ұсыныс жасағысы келетін тұлға.

CPA желісі таңдаңыз (Әрекет үшін төлемнің аббревиатурасы, яғни әрекет үшін төлем) - электрондық жарнамалық орта, онда жарнама беруші мен CPA желісі арасында жарнама беруші тауарларға және / немесе қызметтерге және CPA желісіне ұсынады. өз кезегінде, Жарнама беруші әдістерімен рұқсат етілген ұсыныстарды алуға қызығушылық танытқан клиенттерді тартады. Мұндай қызметтің түпкілікті нәтижесі тауарларды және / немесе қызметтерді СРА желісі арқылы сатып алу болып табылады.

Тараптар – Клиент, жарнама беруші, CPA желісі.

Сайт – жеке меншік құқығының шарттары бойынша ұйымдастырушылық басқаруда және Жарнама берушіге тиесілі домендік Интернет-дүкеннің интернет-ресурсы.

Қоғамдық ұсыныс - әкімшіліктің белгісіз адамдар санына немесе бірнеше нақты адамдарға жолдаған ұсынысы, бұл ұсынысты жасаған тұлғаның осы ұсынысты қабылдайтын адресатпен осы пайдаланушы келісімін жасағаны туралы нақты білдіретін ниеті.

Қабылдау - Тараптардың біреуі осы пайдаланушымен келісім жасасу үшін CPA желісін көпшілікке ұсыну шарттарын толық қабылдауы. Ашық ұсыныстарды қабылдау Сайтты (оның ішінде ақпараттық мақсатта) және оның қызметтерін (қызметтерін) пайдалану басталған кезде жүзеге асырылады.

1. Жалпы таңдаңыз

1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) Клиенттің Сайтқа кірудің, қызмет көрсетудің және жалпы мінез-құлықтың жалпы ережелерін анықтайды және Клиент пен Жарнама беруші, сондай-ақ Клиент, Жарнама беруші және CPA желісі арасында қалыптасатын азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейді. өзара әрекеттесу процесінде.

1.2. Осы Келісімге CPA желісінің және / немесе Жарнама берушінің шешімі бойынша біржақты тәртіпте өзгертулер енгізілуі мүмкін. CPA желісі және / немесе Жарнама беруші Клиентті осындай өзгерістер туралы жеке хабардар етуге міндетті емес. Келісімнің жаңа нұсқасы Клиенттің Жарнама берушінің тауарларын / қызметтерін сатып алған сәттен бастап күшіне енеді.

1.3. Келісімнің шарттары сайттың барлық Клиенттеріне қолданылады.

1.4. Клиент Сайтты қолдана отырып, осы Келісімнің ережелерін өзінің ақылымен және нақты жадымен оқығанын растайды, оларды толығымен түсінеді және Сайтты толық пайдалану шарттарын қабылдайды. Осы Келісімнің ережелерімен келіспеген жағдайда (ішінара немесе толығымен) мұндай ерік-жігерді білдірген тұлға Сайттың ақпараттық өрісін пайдалануға құқылы емес.

2. Тараптардың өзара іс-қимылын реттеу

2.1. Сайт ұсынатын қызметтерді және / немесе мүмкіндіктерді іске асыру Клиентке ерекше құқықтар мен артықшылықтар бермейді.

2.2. Осы Келісімнің тараптары СРА желісі кез-келген бағытта, оның ішінде Клиент жариялаған ақпарат орналастырылған жерде Клиенттің қосымша келісімінсіз жарнамалық блоктарды, баннерлерді, жарнамаларды Сайтта орналастыруға құқылы екендігімен келісті.

2.3. Сайтта CPA желісімен орналастырылған ақпарат CPA желісінің интеллектуалды белсенділігінің нәтижесі болып табылады және мұндай ақпаратқа барлық мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар басқаша белгіленбегенге дейін СРА желісіне жатады. Сонымен бірге, Клиенттің СРА-ның Сайтта орналастырған графикалық, мәтіндік, аудио-видео түрінде көрсетілген СРА желісінің интеллектуалды қызметінің нәтижелеріне айрықша құқығы жоқ.

2.4. CPA желісі осы негізде туындайтын дауларды, оның ішінде сотта шешілетін контексте Клиенттің бұзылған құқықтарын қорғау үшін жауап бермейді.

2.5. CPA-желі Сайтта орналастырылған тауарлардың және / немесе қызметтердің иесі / өндірушісі болып табылмайды және Клиенттің құқықтарының бұзылуына жауап бермейді. Осы Келісімге сәйкес CPA желісінің мақсаты - жарнама беруші әдістерімен рұқсат етілген тауарларды және / немесе қызметтерді алуға мүдделі әлеуетті клиенттерді тарту. Мұндай қызметтің түпкілікті нәтижесі тауарларды және / немесе қызметтерді СРА желісі арқылы сатып алу болып табылады.

2.6. Клиенттің немесе Жарнама берушінің CPA желісіне және (немесе) басқа тұлғаларға тиесілі авторлық құқықтарды бұзуы қолданыстағы заңнаманың ережелерінде қарастырылған тәртіп бұзушы үшін жауаптылыққа әкеп соғады.

2.7. Клиенттің авторлық құқығын бұзған жағдайда, Клиентке тиесілі емес материалдарды заңсыз орналастыру арқылы СРА желісі заңды авторлық құқық иесінің бірінші өтініші бойынша мұндай материалдарды еркін қол жетімділіктен алып тастайды.

2.8. Клиентке сайтта порнографияның жалпыға бірдей қабылданған белгілерін, біреудің қадір-қасиетін қорлайтын, бұзатын, зақымдаушы, зорлық-зомбылыққа, қатыгездікке және қолданыстағы заңдардың, жекелеген аумақтық заңдылықтардың бұзылуына әкеп соқтыратын басқа да әрекеттері бар ақпаратты орналастыруға тыйым салынады. құрамында зиянды бағдарламалық қамтамасыздандыру және / немесе үшінші тараптарға зиян келтіруі мүмкін басқа ақпарат бар.

2.9. 2.8. Тармағының шарттары бұзылған жағдайда. осы Келісімнің талаптарын бұзу және CPA желісінің талаптарын, соның ішінде мұндай ақпаратты көпшілікке қол жетімді етуден алып тастау, Веб-сайттың Клиенттері осы Келісімнің және (немесе) қолданылатын заңның ережелеріне сәйкес жауап береді. Бұл жағдайда CPA желісі 2.8-тармақта көрсетілген желіні жоюға құқылы. өзіңіз туралы ақпарат.

2.10. CPA желісі Клиенттің Сайтқа орналастырылуы мүмкін сыртқы (сыртқы) ресурстарға келу нәтижелері үшін жауап бермейді. Нәтижелер дегеніміз, кез келген нәтиже, оның сипатына қарамастан, сондай-ақ Клиенттің материалдық шығындарға, моральдық залалға және басқа да жағымсыз көріністерге ұшырауы түсініледі.

2.11. Қашықтан сауданы жүргізу тәртібі, тараптардың, сондай-ақ үшінші тараптардың құқықтары мен міндеттері, Тараптар арасындағы өзара іс-қимыл процестеріне және жарнама платформаларын жобалауға қойылатын ерекше талаптар нормативтік тәртіппен реттеледі - «Жарнама туралы» Федералдық заңмен, Үкіметтің № Шешімімен бекітілген Қашықтағы сауданы жүргізу ережелері. 27.12.2007 жылғы 612, сондай-ақ басқа да нормативтік актілер мен осы Келісім.

3. Жарнама берушінің құқықтары мен міндеттері

3.1. Жарнама беруші Тапсырыс берушіге жеткізілім әдісі мен көлік түрін көрсете отырып, оларды пошта немесе көлік арқылы жіберу арқылы тауарларды жеткізу бойынша қызметтерді ұсынуға міндетті.

3.2. Жарнама беруші Клиентке техникалық талаптарға сәйкес тиісті мамандардың қатысуынсыз іске қосылмайтын техникалық күрделі тауарларды қосу, іске қосу және іске қосу үшін білікті мамандарды пайдалану қажеттілігі туралы хабарлауға міндетті.

3.3. Жарнама беруші Клиенттің келісімінсіз қосымша ақы төлеуге қосымша жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) құқылы емес.

3.4. Жарнама беруші бөлшек сату-сатып алу туралы шартты жасасқанға дейін (бұдан әрі - келісім) Тапсырыс берушіге тауарлардың негізгі тұтынушылық қасиеттері туралы және Жарнама берушінің мекен-жайы (орналасқан жері), тауардың шығарылған жері, жарнама берушінің толық фирмалық атауы (атауы), бағасы мен шарттары туралы ақпаратты ұсынуға міндетті. тауарларды сатып алу, оларды жеткізу, қызмет көрсету мерзімі, сақтау мерзімі және кепілдік мерзімі, тауарды төлеу тәртібі туралы, сондай-ақ Келісім жасау туралы ұсыныс күшіне енетін мерзім.

3.5. Тауарды жеткізу кезінде Жарнама беруші Тапсырыс берушіге келесі ақпаратты жазбаша түрде жеткізуге міндетті (импортталатын тауарлар үшін - орыс тілінде):

3.5.1. техникалық регламенттің атауы немесе техникалық реттеу туралы заңнамада белгіленген және тауардың сәйкестігін міндетті растауды көрсететін басқа белгі;

3.5.2. тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) негізгі тұтынушылық қасиеттері туралы ақпарат және тамақ өнімдері туралы - құрамы туралы ақпарат (оның ішінде тағамдық қоспаларды, биологиялық белсенді қоспаларды өндіру процесінде пайдаланылатын тағамдық қоспалардың атауы, пайдаланылған компоненттердің тамақ өнімдерінде болуы туралы ақпарат). генетикалық түрлендірілген организмдер), тағамдық құндылығы, мақсаты, тағамды пайдалану және сақтау шарттары, дайын ыдыс жасау тәсілдері, салмағы (көлемі), шығарылған күні мен орны және тамақ өнімдерін буып-түю (буып-түю), сондай-ақ оларды белгілі бір ауруларда қолдануға қарсы көрсетілімдер туралы ақпарат;

3.5.3. рубльдегі баға және тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу шарттары;

3.5.4. орнатылған болса, кепілдік мерзімі туралы ақпарат;

3.5.5. тауарларды тиімді және қауіпсіз пайдалану шарттары мен шарттары;

3.5.6. тауардың қызмет ету мерзімі немесе жарамдылық мерзімі туралы ақпарат, сондай-ақ егер көрсетілген кезеңдерден кейінгі тауарлар Клиенттің өміріне, денсаулығына және мүлкіне қауіп төндірсе немесе мақсатты пайдалануға жарамсыз болып қалса, көрсетілген кезеңдерден кейінгі Клиенттің қажетті әрекеттері және егер мұндай әрекеттер жасалмаса, мүмкін салдарлар туралы ақпарат. ;

3.5.7. орналасқан жері (мекен-жайы), өндірушінің (жарнама берушінің) фирмалық атауы (атауы), өндіруші (жарнама) тапсырыс берушіден талаптарды қабылдауға және тауарларды жөндеу және қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілеттік берген ұйымның (ұйымның) орналасқан жері (мекен-жайы), импортталатын тауарларға - елдің атауы тауардың шығу тегі; (алдыңғы редакциядағы мәтінді қараңыз)

3.5.8. заңнамаға сәйкес олардың өмірі, денсаулығы, қоршаған орта үшін қауіпсіздігі және Тапсырыс берушінің мүлкіне зиян келтірудің алдын алуды қамтамасыз ететін міндетті талаптарға тауарлардың (қызметтердің) сәйкестігін міндетті түрде растау туралы ақпарат;

3.5.9. тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу ережелері туралы ақпарат;

3.5.10. жұмысты орындайтын (қызмет көрсететін) нақты адам туралы және егер ол жұмыс (қызмет) сипатына байланысты болса, ол туралы ақпарат;

3.5.11 энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамаға сәйкес осындай ақпаратқа қажеттілік анықталатын тауарлардың энергия тиімділігі туралы ақпарат.

3.6. Егер Клиент сатып алған тауарлар пайдаланылған болса немесе кемшіліктер жойылған болса, жарнама беруші Клиентке ақпарат беруге міндетті.

3.7. Жарнама беруші Клиентті өнім туралы, оның пайдалану шарттары және сақтау ережелері туралы, өнім туралы, өнімге тіркелген электронды тасымалдағышта, өнімнің өзінде (мәзір бөліміндегі өнімнің ішіндегі электронды тақтада), орауышында, орауышында, өнім туралы ақпараттандыруға міндетті. заттаңба, заттаңба, техникалық құжаттамада немесе заңда белгіленген басқа тәсілмен.

3.8. Жарнама беруші Клиентті Сайтта тауарлар / қызметтерді сату туралы ұсыныстардың әрекет ету мерзімі туралы хабардар етуге міндетті.

3.9. Жарнама беруші Клиенттің почта арқылы «Poste restante» мекен-жайына тауарларды жіберу туралы ұсыныстарын қабылдауға және қабылдамауға құқылы.

3.10. Жарнама беруші жеке деректер саласындағы заңнамаға сәйкес Клиент туралы жеке деректердің құпиялығын қамтамасыз етуге міндетті.

 3.11. Жарнама беруші Клиентке каталогтарды, буклеттерді, проспектілерді, фотосуреттерді немесе ұсынылатын тауарларды сипаттайтын толық, сенімді және қол жетімді ақпаратты қамтитын басқа да ақпараттық материалдарды ұсынады.

3.12. Егер Тапсырыс беруші тауардан бас тартса, онда Жарнама беруші Тапсырыс берушіден қайтарылған тауарларды жеткізу шығындарын қоспағанда, Келісімге сәйкес Тапсырыс беруші төлеген соманы, клиент тиісті сұрау салған күннен бастап 10 күннен кешіктірмей қайтаруға міндетті.

3.13. Егер келісім Тапсырыс берушіге тауарды жеткізу шартымен жасалса, онда Жарнама беруші тауарды Шартта белгіленген мерзімде Тапсырыс беруші көрсеткен жерге жеткізуге міндетті, ал егер Клиент тауарды жеткізу орны көрсетілмесе, онда оның тұрғылықты жеріне.

3.14. Жарнама беруші тауарларды Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде Тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.

3.15. Жарнама беруші Тапсырыс берушіге сапасына Келісімге сәйкес келетін тауарларды және Шарт жасалған кезде Тапсырыс берушіге берілген ақпаратты, сондай-ақ тауарды өткізу кезінде оған берілген ақпаратты (тауарларға бекітілген техникалық құжаттамада, заттаңбаларда, маркировкамен немесе басқа тәсілдермен) беруге міндетті. белгілі бір тауар түрлері үшін).

3.16. Егер Келісім жасасу кезінде жарнама беруші тауарды сатып алудың нақты мақсаттары туралы Клиентті хабардар етсе, Жарнама беруші Тапсырыс берушіге осы мақсаттарға сәйкес пайдалануға жарамды тауарларды беруге міндетті.

3.17. Келісімге сәйкес Клиент төлеген соманы қайтару шығындарын Жарнама беруші көтереді.

3.18. Клиент тауарларды жарнама берушімен көрсетілген үшінші тараптың шотына аудару арқылы тауарларға ақы төлеу Клиент тауарларды тиісті де, сапасыз да тауарларды қайтарған кезде Клиент төлеген соманы қайтару міндетінен босатпайды.

4. Клиенттің құқықтары мен міндеттері

4.1. Клиент тауарды тапсырғанға дейін кез келген уақытта, ал тауарды тапсырғаннан кейін - 7 күн ішінде бас тартуға құқылы.

4.2. Егер сапалы тауарды қайтару тәртібі мен шарттары туралы ақпарат тауарды жеткізу кезінде жазбаша түрде берілмеген болса, клиент тауарды тапсырған сәттен бастап 3 ай ішінде тауардан бас тартуға құқылы.

4.3. Сапалы тауарды қайтару, егер оны ұсыну, тұтынушылық қасиеттер, сондай-ақ көрсетілген тауарларды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжат сақталса ғана мүмкін болады. Көрсетілген құжаттың Клиенттің болмауы оны осы Жарнама берушіден тауарды сатып алудың басқа да дәлелдеріне жүгіну мүмкіндігінен айырмайды.

4.4. Егер көрсетілген тауарларды тек оны сатып алатын Клиент қана пайдалана алатын болса, Клиент жеке анықталған қасиеттері бар сапалы тауарлардан бас тартуға құқылы емес.

4.5. Клиент тауарларды жеткізу бойынша қызметтердің құнын, егер шартта белгіленген мерзімде жеткізілген болса, бірақ тауар Клиентке оның кінәсінен берілмеген болса, кейіннен жеткізу жарнама берушімен келісілген жаңа шарттарда жүзеге асырылады.

4.6. Егер тауар Тапсырыс берушіге тауарлардың саны, ассортименті, сапасы, толықтығы, орамасы және (немесе) буып-түюіне қатысты Шарт талаптарын бұза отырып берілсе, Тапсырыс беруші бұл бұзушылықтар туралы тауарларды алғаннан кейін 20 күннен кешіктірмей хабардар ете алады.

4.7. Егер кепілдеме немесе жарамдылық мерзімі белгіленбеген тауарлардағы ақаулар табылса, Клиент тауарлардың ақауларына қатысты талаптарды ақылға қонымды мерзімде, бірақ егер ұзақ мерзімдер нормативтік актілерде немесе шартта белгіленбесе, Тапсырыс берушіге берілген күннен бастап 2 жыл ішінде беруге құқылы.

4.8. Клиент егер жарнама берушіге тауардың кемшіліктері туралы, егер олар кепілдік мерзімінде немесе жарамдылық мерзімінде табылса, шағымдануға құқылы.

4.9. Сапасы төмен тауарларды сатқан тұтынушы, егер оны жарнама беруші келіспесе, өз қалауы бойынша талап етуге құқылы:

а) тауарлардағы ақауды өтеусіз жою немесе оларды түзетуге кеткен шығындарды Клиент немесе үшінші тарап өтейді;

б) сатып алу бағасының тиісті төмендеуі;

в) ұқсас маркалы тауарларға (модельге, бұйымға) немесе басқа тауар маркасына (модельге, бұйымға) сатып алу бағасын тиісті қайта есептей отырып ауыстыру. Сонымен бірге, техникалық күрделі және қымбат тауарларға қатысты, кемшіліктер анықталған жағдайда, Клиенттің бұл талаптары қанағаттандырылуға жатады.

4.10. Клиент осы Келісімнің 4.9-тармағында көрсетілген талаптарды берудің орнына, Шартты орындаудан бас тартуға және сатып алынған тауар үшін төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы. Жарнама берушінің өтініші бойынша және оның есебінен Клиент тауарларды ақаулармен қайтаруға міндетті.

4.11. Клиент сапасыз тауарларды сату нәтижесінде келтірілген шығындардың толық өтелуін талап етуге құқылы.

4.12. Клиент, егер жарнама беруші тауарды өткізуден бас тартса, Шартты орындаудан бас тартуға және келтірілген шығынның орнын толтыруды талап етуге құқылы.

4.13. Сапасы төмен тауарларды қайтару кезінде Клиенттің тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжаттың болмауы оны Жарнама берушіден тауарларды сатып алудың басқа да дәлелдеріне жүгіну мүмкіндігінен айырмайды.

4.14. Жарнама берушіні шот-фактураны немесе актіні дайындаудан бас тарту немесе жалтару Клиентті Келісімге сәйкес тауарды қайтаруды және (немесе) Клиент төлеген соманы қайтаруды талап ету құқығынан айырмайды.

4.15. Клиент Шартта көрсетілмеген қосымша жұмыстарға (қызметтерге) ақы төлеуден бас тартуға құқылы, егер олар төленген болса, Клиент жарнама берушіден көрсетілген сомадан асып кеткен соманы қайтаруды талап етуге құқылы.

4.16. CPA желісінің зияткерлік меншігінің нәтижелерін - Сайт материалдарын кез-келген мақсатта пайдаланған жағдайда, Клиент алдымен мұндай материалдарды орналастырмас бұрын CPA желісінен рұқсат алуы керек. CPA желісінің рұқсатымен Клиент дереккөздің толық аты мен домендік атауын келесі форматта көрсетуі керек: интернет-дүкен m.ostio-pillow.ru. Еренсілтеме белсенді және тікелей болуы керек, нұқыған кезде материал алынған Сайттың белгілі бір бетіне ауысады.

4.17. 4.16 тармақта көрсетілген нұсқауларға ұқсас. Осы Келісімге сәйкес Клиент үшінші тұлғаларға тиесілі зияткерлік меншік нәтижелерін пайдаланған жағдайда әрекет етуге келіседі. Іске асыру әдісі мен тәртібі материалдардың авторлық құқық иесімен келіссөздер барысында анықталған.

5. Тараптардың жауапкершілігі таңдаңыз

5.1. CPA-желісі, егер қолданыстағы заңнамада өзгеше көзделмесе, үшінші тұлғалардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқтырған Клиенттің әрекеттері үшін жауап бермейді.

5.2. CPA желісі Жарнама беруші және / немесе Клиент орналастырған ақпарат мазмұнына жауап бермейді.

5.3. СРА-желі Сайттың Клиенттерінің кері байланысының мазмұнына жауап бермейді. Сайттың тұтынушылар шолулары - бұл олардың авторларының субъективті пікірлері, ешқандай жағдайда объективті емес. Олар қоғамдық пікірге сәйкес келмеуі және шындыққа сәйкес келмеуі мүмкін.

5.4. Жеке деректерді беру / бермеу туралы шешімді СРА желісі қолданыстағы заңнаманың нормаларында белгіленген тәртіппен СРА желісінің тұлғасы жіберген сұрау негізінде ғана қабылдайды.

5.5. CPA-желісі өтініш берушінің деректемелері (аты, байланыс деректері) жоқ сұрауларға, өтініштерге және хаттарға жауап бермеуге құқылы.

5.6. CPA-желісі Клиент Сайттың ақпараттық өрісімен әрекеттесу кезінде көрсеткен тіркеу деректері үшін жауап бермейді.

5.7. CPA желісі, себепсіз, Клиенттің Сайтқа орналастырған ақпаратын ішінара немесе толық жойып, Сайтқа кіруді (оның ішінде тіркелмегенін) шектеуге, бұғаттауға құқылы. CPA желісі келісімнің 5-бөліміне сәйкес жасалған шағымды оны алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде қарауға міндетті.

6. Дауларды шешу тәртібі

6.1. Сайтта үшінші тұлғаларға тиесілі зияткерлік меншік нәтижелері бар ақпарат орналастырылған жағдайда, авторлық құқық иеленуші міндетті:

6.1.1. CPA желісіне жалпыға қол жетімді ақпараттан алып тастауға мүмкіндік беретін нақты және нормативтік негіздер көрсетілген талап қою.

6.1.2. Шағымға зияткерлік меншік нәтижесінің түпнұсқалығын растайтын құжаттарды (түпнұсқа көшірмесі, авторлық құқық объектісіне меншік құқығын растайтын басқа құжаттар) қосыңыз.

6.1.3. Параграфтардың ережелерінде көрсетілген құжаттар пакетін жіберіңіз. 6.1.1., 6.1.2. осы Келісімнің шарттарын, CPA-желілік пошта жәшігіне: [email protected]

6.2. Клиенттердің қызмет сапасы, өнімдері туралы шағымдары, сондай-ақ басқа да ескертулер Жарнама берушіге электронды пошта арқылы жіберілуі керек: [email protected]

7. Басқа шарттар

7.1. Осы Келісіммен реттелмеген Клиент пен Жарнама берушінің, сондай-ақ Клиенттің, Жарнама берушінің және CPA желісінің арасындағы қарым-қатынастан туындайтын барлық жағдайлар, даулар қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.

7.2. Осы Келісімнің тараптары осы Келісімде аталған адамдардың қарым-қатынасы арқылы туындайтын құқықтар мен міндеттердің көлемін біледі және осындай әрекеттердің салдарының құқықтық табиғатын толық түсініп, өз әрекеттеріне толық есеп береді.

7.3. Клиенттердің кез келгені Келісімнің ережелерін бұзған жағдайда СРА желісінің әрекетсіздігі ППА желісін оның мүдделерін қорғау және заңмен қорғалатын құқықтарды қорғау бойынша кейінірек тиісті іс-әрекеттер жасау құқығынан айырмайды.

7.4. Жарнама берушінің байланыс деректері:
                «GBService» ЖШС ресми өкілі, Астана қ., 8-ші шағын аудан, 89.e-mail: [email protected]